EPS-soojustusplaadid on lihtsa paigaldusviisi ning hea soojapidavuse tõttu saanud enimkasutatavaks soojustusmaterjaliks lamekatuste soojustamisel. Betoonist vahelaepaneelidele paigaldatakse aurutõke ning selle peale EPS-soojustusplaadid. Kui katuse kandvaks konstruktsiooniks on terasprofiil, paigaldatakse esmalt villa-plaadid, mis on vajalikud tuleohutuse seisukohast ja tekitavad aurutõkke paigaldamiseks ühtlase aluspinna, ning seejärel on järgmiseks kihiks EPS-soojustus.  Katusekatte rullmaterjali alla paigaldatakse tuulutussoontega villaplaadid. Samuti sobib EPS soojustamiseks kaldega puitkonstruktsioonis katustele. 

EPS-isolatsiooni saab kasutada enamike katuste ehitamisel ning see suudab tagada majanduslikult efektiivse ja püsiva soojapidavusega konstruktsiooni.

  • EPS-plaatidega saab anda lamekatusele vajalikud kalded vee juhtimiseks lehtritesse (võimalik tehasest jooniste järgi tellida, vastavalt katuse plaanile ja vajalikele kalletele). Paigaldatakse kahes kihis – alumine kiht nõutud paksusega soojapidavuse tagamiseks ja pealmine kiht kallete andmiseks. Soojustusega kallete ehitamine vähendab katusekonstruktsiooni omakaalu ja suurendab samas ka soojustuse kihti, mis annab kogu katusepinna kohta konstruktsioonile parema soojapidavuse. Konstruktsiooni parima tuulutuse tagamiseks lõigatakse EPS-i pealispinda tuulutuse peakanalite sooned, mis ühendavad villa-plaatide tuulutussooned katusetuulutitega ja lõigatakse risti villa-plaatide tuulutussoontega
  • EPS-plaate on kerge katusele tõsta, töödelda ja paigaldada
  • EPS-plaadid on tugevad, ei kahane mahus ega vaju kokku ning taluvad sammu-koormust nii ehitamise kui ka valmiskatuse hooldamise ajal
  • EPS-materjal ei karda ehitusaegseid sademeid, sest imab niiskust minimaalselt. Ehitusprotsessis katkestatud tööfrondid (tööpäeva lõppedes ja enne sademeid) tuleb paigalduste vaheaegadeks sel määral katta, et oleks takistatud vee sattumine paigaldatud kihtide vahele ja alla
  • Viilkatuste mitmes kihis EPS-soojustuse erinevad kihid tuleb paigaldada tihedalt, vuugid peavad olema omavahel nihkes ja õhuvahedeta (kehtib ka lamekatuste puhul). EPS-plaadid on kujupüsivad ja ei vaja seetõttu läbivajumise vältimiseks altpoolt toestamist
Katus
Kaldega katus

Estplast Tootmine OÜ | Tiigi 1, 74117 Maardu | marketing@estplast.ee