Karkasskonstruktsioonides, kus soojustusmaterjal ei ole vahetus kontaktis viimistluskihtidega, saab kasutada väiksema survepingega ja ühtlasi soodsamaid soojustusplaate, sest soojustusele mõjuvad koormused on minimaalsed. Estplast EPS 60 on efektiivne materjal, mis sobib vähekoormatud ehituskonstruktsioonide soojustamiseks järgmistes tarindites:
  • katuslaed (sarikate vahel)
  • vahelaed (laetalade vahel)
  • välisseinad (kandva seinakarkassi vahel puitkarkassiga hooned ja kivikonstruktsioonidele rajatavad tuulduvad fassaadid)
  • põrandad (laagide vahel)
  • EPS-soojustusplaadid parandavad konstruktsioonide helipidavust ning korrektse ja õhutiheda paigalduse korral ei ole täiendav tuuletõkkekiht vajalik
  • EPS-soojustusplaadid tagavad hingava konstruktsiooni, milles soojustus mahus ei kahane ega vaju kokku
  • EPS-soojustusplaadid on kujupüsivad, mistõttu nende omadused on tagatud terve ehitise eluea jooksul ja ühtlasi säilib ka konstruktsioonide soojapidavus
  • Ehitusprotsessi käigus ei ole ohtu soojustuse niiskumisest tekkivatele soojapidavuse omaduste halvenemisele (imab minimaalselt niiskust). Parima tulemuse saavutamiseks tuleb siiski vältida ehitamise ajal niiskuse sattumist konstruktsioonidesse (plaatide vahele, plaatide pindadele ning karkassile)
  • EPS 60 kaitseb talvel külma eest ja väldib suvel ruumide ülekuumenemist
Karkasspõrand
Katuslagi ja sein

Estplast Tootmine OÜ | Tiigi 1, 74117 Maardu | marketing@estplast.ee