Ehitiste fassaadide soojustamisel tuleb kindlasti kasutada spetsiaalselt selleks eesmärgiks valmistatud Estplasti EPS-fassaadiplaate, sest soojustusplaadid peavad vastu võtma nende pinnale paigaldatava krohvikihi koormused ja sellele välitingimustest tulenevad.

Soojustuse paksuse määramiseks ja sobivaima EPS fassaaditoote valikuks tuleks kaasata pädev projekteerija. Soojustuse liimimisel ja tüüblite paigaldamisel järgida fassaadide soojusisolatsiooni liitsüsteemi (SILS) tootja paigaldusjuhendit.

EPS 60 SILVER on materjal, mille isolatsiooniomadused on võrreldes standardse valge EPS-iga 20% efektiivsemad. Soojusjuhtivus on ehitusmaterjali olulisim näitaja. Mida väiksem on soojusjuhtivus, seda paremad on soojuse levimise isolatsiooniomadused. EPS 60 SILVER puhul on efektiivsus saavutatud tänu soojusülekande optimeerimisele EPS-vahus. Soojuskiirguse tõttu tekkivat soojusülekannet on vähendatud, kasutades grafiidi-lisandeid soojuskiirguse neelamise ja peegeldumise suurendamiseks. Selle tulemusena väheneb soojusjuhtivus EPS SILVER vahus tunduvalt, eriti väikese tihedusega alal.

Soovitame vältida otsese päikesevalguse langemist EPS SILVER plaatidele.
Estplasti EPS FASSAAD isolatsioonimaterjal on mõeldud välisseinte soojusisolatsiooniks. EPS FASSAAD plaate kasutatakse:

  • uusehitise soojustamisel
  • hoonete renoveerimisel
  • EPS FASSAAD soojustusplaadid on kergesti töödeldavad ja paigaldatavad
  • EPS FASSAAD soojustusplaadid on kujupüsivad (ei kahane mahus ega vaju kokku)
  • Karkassita paigaldus tagab ühtlase ja õhutiheda soojustuskihi
  • Ehitusprotsessi käigus ei ole ohtu soojustuse niiskumisest tekkivatele soojapidavuse omaduste halvenemisele (imab minimaalselt niiskust). Parima tulemuse saavutamiseks tuleb siiski ehitamise ajal minimeerida niiskuse sattumist aluspinnale, soojustusele ja krohvile
  • Estplasti EPS SILVER ja FASSAAD plaadid on raskesti süttivad (tuleklass E), täpsete ja stabiilsete mõõtmetega, kerged ja lihtsate vahenditega sobivasse mõõtu lõigatavad
Õhekrohvviimistlusega fassaad

Estplast Tootmine OÜ | Tiigi 1, 74117 Maardu | marketing@estplast.ee