Menu

Estplasti EPS-soojustusmaterjalide kvaliteeti kontrollitakse regulaarselt tehase laboris ja Tallinna Tehnikaülikooli katselaborites ning teavitatud asutusena on kaasatud Soome tehnikauuringute keskus (VTT Technical Research Centre of Finland).

Lähtuvalt Euroopa Nõukogu ehitustoodete direktiivist 89/106/EMÜ ja ehitustoodete turujärelevalve korraldusest Eestis peavad harmoniseeritud standardite alusel toodetavad ehitustooted olema CE-märgistatud alates 1. maist 2004.

Praktikas tähendab see seda, et:

  • toote omadused vastavad asjakohasele Euroopa harmoniseeritud standardile;
  • ehitusmaterjali katsetused on viidud läbi standardis ette nähtud viisil;
  • teavitatud asutus on teinud kolmanda osapoole järelevalve- ja kontrolltoimingud.

Estplasti vahtpolüstüreenist soojustusplaadid on CE-märgistatud. CE-märk paikneb toote pakkekilel. CE-märgistus on koostatud vastavalt standardi EVS-EN 13163 nõuetele ja sisaldab standardis nõutud CE-märgistamisega kaasnevat informatsiooni.

Estplasti vahtpolüstüreenist soojustusplaadid on sertifitseeritud ning toodetele on väljastatud järgmised toimivusdeklaratsioonid ja vastavussertifikaat:

TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 50
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 60
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 60 FASSAAD
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 70 FASSAAD
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 80
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 100
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 100 FASSAAD
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 120 PERIMEETER
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 200
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 60 SILVER
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 100 SILVER
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 120 PERIMEETER PLUSS
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 150 PERIMEETER PLUSS
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 200 PERIMEETER PLUSS
TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 250 PERIMEETER PLUSS

Estplast Tootmine OÜ | Tiigi 1, 74117 Maardu | marketing@estplast.ee