Menu

Plaatvundament

Finnfoam esitleb lahendust plaatvundamentidele – vundamendi monoliitne betooniplaat valatakse erikonstruktsiooni Finnfoam plaatide abil, eraldades kogu hoone pinnasest. Sel moel paigaldamist kasutatakse vundamendi soojustamise lahendusena passiivsetes, A, A+ ja A++ energiaklassi majades. Lahendus aitab vältida külmasildu, probleeme keltsaga pinnase nihkumise ja vundamendi võimalike deformatsioonide tõttu.

  • Passiivsetele, A, A+ ja A++ energiaklassi majadele
  • Väikesed soojakaod
  • Tänu konstruktsiooni ühtsusele välditakse külmasildu
  • Niiskuskindlus
  • Vastupidavus pikaajalistele koormustele (tugevus)
  • Püsivad soojus- ja niiskusomadused
  • Pikaajalisus
  • Lihtne ja kiire paigaldus
  • Vähe mullatöid
  • Sobib igat tüüpi hoonetele

1. Finnfoam LS300 plaadid külgpaigaldusega
2. Finnfoam LB300 plaadid hoone kogu perimeetril 
3. Drenaažisüsteem
4. Finnfoam FI plaadid
5. Vundamendi kaitse horisontaalse keltsa eest 
6. Tihendatud kruusa või killustiku kiht
7. Põrandakütte torud
8. Tugevdatud betoon

Kirjeldus

Finnfoami XPS soojusisolatsioonist saab rajada plaatvundamendi monoliitse betoonplaadi valuks sobiva vormi. Sellise vundamendi korral puudub hoone betoonkonstruktsioonidel otsene kokkupuude pinnasega, seetõttu ei teki külmasildu ega probleeme seoses külmumissügavuse, pinnasenihete või vundamendi deformeerumisega.

Kuna plaatvundamendi peamiseks eeliseks on hea soojapidavus, rajatakse A+ klassi passiivmajadele sageli just seda tüüpi vundamendid. Kogu sellise vundamendi aluspind toetub ühtlaselt pinnasele ning seetõttu väheneb pinnasenihete tõenäosus; vundamendi saab paigaldada ka nõrgale pinnasele.

Isolatsioonimaterjal peab olema väga tugev, sest sellele tugineb kogu hoone. Samuti peab see olema eriti niiskuskindel, sest see paigaldatakse pinnasele.

Finnfoam plaadid taluvad kõiki esinevaid koormusi ja need ei vaju aja jooksul kokku. Kui koormus arvutada õigesti (hoone, lumi jne) ja vastavalt valida vajaliku tugevusega plaadid (F-300, F-400, F-500 või isegi F-700), ei teki ohtu, et Finnfoam plaadid vajuvad kokku, mis põhjustaks hoone vajumist koos kõigi tagajärgedega (seinte pragunemine jne).

Oluline!!! Survetugevuse parameetrit (või survepinget), kui proov on deformeerunud 10% (EN826), ei saa kasutada isolatsioonimaterjali valimisel plaatvundamendiks (ja teisteks konstruktsioonideks). See on informatiivne parameeter, mida kasutatakse üksnes materjali kvaliteedi hindamiseks, kuid seda ei saa kasutada projekteerimisel konstruktsioonarvutustes. See on vaid lühiajaline (hetkeline) tugevus, mida mõõdetakse isolatsiooniplaati surumisel paksuse vähenemiseni 10 protsendi võrra või purunemise hetkeni. Kui see oleks tegelik olukord, siis 20 cm paksusega plaadi kokkuvajumine 2 cm (10%) põhjustaks pöördumatuid tagajärgi selle kohal olevale konstruktsioonile.

Projekteerijad kasutavad hoone projekteerimisel isolatsioonimaterjalide tugevuse arvutamiseks surveroome (vastavalt EN1606) väärtust, mis näitab, kui palju võib materjal olla kokku surutud pikaajaliste koormuste all. Nt Finnfoam F-300 deklareeritud surveroome on CC(2/1.5/50)130, mis tähendab 130 kPa ehk umbes 13 t/m2. Samuti näitab see, et maksimaalse koormuse juures võib plaat olla kokku surutud mitte rohkem kui 2% paksusest 50-aastase kasutusaja jooksul.

Isolatsiooniplaadid toetuvad pinnasele kogu oma pinnaga, mistõttu peab nende veekindlus olema eriti suur. Pärast drenaažikihi paigaldamist ei ujuta vesi üle plaate üle, kuid veeauru liikumisel pinnasest konstruktsioonidesse mängib suurt rolli isolatsioonimaterjali hajusniiskuskindlus. Köetavas hoones satub siiski osa soojusest pinnasesse (eriti kehtib see põrandakütte korral), suurendades auru tungimist pinnasest põrandakonstruktsiooni. Mida rohkem satub niiskust põranda konstruktsiooni, seda suurem on soojuskadu niiskeks saanud konstruktsioonimaterjalide tõttu (isolatsioon, betoon jne). Finnfoam plaadid imevad difusiooni meetodil alla 1% niiskust ja termoisolatsiooni omadused jäävad praktiliselt muutumatuks.

NB!!! Valades betooni pinnase peale paigaldatud isolatsioonikihile, ei tohi eralduskihina termoisolatsioonimaterjali ja betooni vahel kasutada aurutõket. Pinnase soojenedes liigub aur hoone sisse ja kui tema teel on aurutõkke kile, jääb kogu niiskus isolatsioonimaterjali, halvendades selle termilisi omadusi. Finnfoam plaatide veeauru läbilaskvus on väga väike, mistõttu lisakilet pinnase poolel ega sees ei ole vaja. Betooni valamisel saab ühendused sulgeda kleeplindiga või paigaldada pidevalt õhu läbilaskev eralduskiht, nagu geotekstiil.

Hoone perimeetril puutuvad kokku isolatsiooniplaadid ja külm, mistõttu tuleb hinnata plaatide külmakindlust (külmumis- ja sulamistsüklid). Finnfoam plaatide täiendav veeimavus 300 tsükli järel ei ületa 1%, mistõttu termilised omadused jäävad praktiliselt muutumatuks.

Plaatvundamendi aluseks on soovitatav kasutada Finnfoam F-300-i ja küljel L-profiilina spetsiaalselt projekteeritud Finnfoam LB300 ja LS300 plaate.

Finnfoami plaadid LB300 ja LS300 haakuvad üksteisega (võib ka täiendavalt liimida) moodustades L-kujulise külgprofiili. Põranda ja aluse isolatsioon paigaldatakse tavalistest Finnfoami plaatidest F-300. Paigaldatud konstruktsioon on terviklik; kogu hoone koormust kannab Finnfoami plaatidest paigaldatud konstruktsioon selliselt, et selle otsene kokkupuude pinnasega puudub – külmasildade teke on välditud.

Paigaldamine

Finnfoami plaatidel LS300 on küljel alumise plaadiga ühendamiseks 40×50 mm keeltapp. Plaatidel on ka 2 soont: 30 ja 40 cm kõrgusel aluspinnast, et oleks võimalik plaadi ülejääk soovitaval kõrgusel ära lõigata – olenevalt isolatsiooni ja põranda paksusest. LS plaadi pind on profileeritud (XX), mistõttu nakkub krohv või muu sokli viimistlusmaterjal hästi plaadiga.

Finnfoam LB300: 100 mm paksused plaadid, mis paigaldatakse horisontaalselt kogu hoone perimeetri ulatuses. Neil on külgmise plaadiga ühendamiseks 40×50 mm sälgud. Plaadid on kõigi tekkivate koormuste talumiseks küllaldaselt tugevad (surveroome üle 50-aastase koormuse korral 13 t/m2).

Video

CAD joonised ja dokumendid

Estplast Tootmine OÜ | Tiigi 1, 74117 Maardu | marketing@estplast.ee