SERTIFIKĀTI

 

Estplast EPS-siltumizolācijas materiālu kvalitāti regulāri kontrolē rūpniecības laboratorijā, Tallinas Tehniskās Universitātes izmēģinājumu laboratorijās, kā arī par paziņoto iestādi ir piesaistīts Somijas Tehnisko Pētījumu Centrs – VTT Technical Research Centre of Finland.

Pamatojoties uz ES būvizstrādājumu direktīvu 89/106/EMÜ un būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtību Igaunijā, būvizstrādājumiem, kas ir ražoti, pamatojoties uz harmonizētajiem standartiem, jābūt CE zīmei sākot no 2004. gada 1. maija.

Praksē tas nozīmē, ka:

 

  • izstrādājuma īpašības atbilst attiecīgajam Eiropas harmonizētajam standartam,
  • būvmateriāla izmēģinājumi ir īstenoti, izmantojot standartā paredzēto paņēmienu,
  • paziņotā iestāde ir veikusi trešās puses uzraudzības un pārbaudes darbības.

 

Estplast siltumizolācijas plāksnēm no putupolistirola ir CE-zīme. CE-zīme atrodas uz izstrādājuma iepakojuma plēves. CE-zīme ir sastādīta atbilstoši standarta EVS-EN 13163 prasībām un satur standartā prasīto ar CE-zīmi saistīto informāciju.

Estplast siltumizolācijas plāksnes no putupolistirola ir sertificētas, izstrādājumiem ir izsniegtas sekojošas Atbilstības deklarācijas un Atbilstības sertifikāts:

 

 

Certificate of conformity No 0251