SERTIFIKAADID

Estplasti EPS-soojustusmaterjalide kvaliteeti kontrollitakse regulaarselt tehase laboris ja Tallinna Tehnikaülikooli katselaborites ning teavitatud asutusena on kaasatud Soome tehnikauuringute keskus (VTT Technical Research Centre of Finland).


Lähtuvalt Euroopa Nõukogu ehitustoodete direktiivist 89/106/EMÜ ja ehitustoodete turujärelevalve korraldusest Eestis peavad harmoniseeritud standardite alusel toodetavad ehitustooted olema CE-märgistatud alates 1. maist 2004.


Praktikas tähendab see seda, et:
- toote omadused vastavad asjakohasele Euroopa harmoniseeritud standardile;
- ehitusmaterjali katsetused on viidud läbi standardis ette nähtud viisil;
- teavitatud asutus on teinud kolmanda osapoole järelevalve- ja kontrolltoimingud.


Estplasti vahtpolüstüreenist soojustusplaadid on CE-märgistatud. CE-märk paikneb toote pakkekilel. CE-märgistus on koostatud vastavalt standardi EVS-EN 13163 nõuetele ja sisaldab standardis nõutud CE-märgistamisega kaasnevat informatsiooni.


Estplasti vahtpolüstüreenist soojustusplaadid on sertifitseeritud ning toodetele on väljastatud järgmised toimivusdeklaratsioonid ja vastavussertifikaat:

 

TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 50

TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 60

TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 60 FASSAAD

TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 70 FASSAAD

TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 80

TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 100

TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 100 FASSAAD

TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 120 PERIMEETER

TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 200

TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 60 SILVER

TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 100 SILVER

TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 120 PERIMEETER PLUSS

TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 150 PERIMEETER PLUSS

TOIMIVUSDEKLARATSIOON EPS 200 PERIMEETER PLUSS

 

Vastavustunnistus Nr 0251

Certificate of conformity No 0251