MIS ON EPS?

Vahtpolüstüreen ehk standardikohase nimetusega EPS on kerge jäik plastvahul põhinev soojustusmaterjal. EPS on hinna ja kvaliteedi suhte poolest üks efektiivsemaid soojustusmaterjale. Soojustusplaadid on kerged, lihtsalt käsitsetavad, ei kaota aja jooksul soojust isoleerivaid omadusi ega deformeeru ning on samas tugeva konstruktsiooniga. EPS-isolatsioonimaterjale kasutatakse nii uusehitistes kui ka vanemate ehitiste renoveerimisel. EPS-plaatidega võib hoone soojustada keldrist katuseni.

EPSi OMADUSED KUIDAS TOODETAKSE KATSELABOR

EPS on väikese tihedusega poorne soojusisolatsioonimaterjal, mis koosneb 98% ulatuses õhust. EPS-soojusisolatsiooniplaadid koosnevad paisutatud polüstüreeni graanulitest, mis on veeauru toimel omavahel tihedalt kokku ühendatud. EPSi graanulitel on osaliselt avatud mikropoorid, kuhu vesi ei tungi, kuid veeauru liikumine neis toimub. Taoline mikropoorne homogeenne materjal tagab soojustatavale konstruktsioonile suurepärased ehitusfüüsikalised ja mehaanilised omadused.

Vahtpolüstüreen (EPS) ei ole pelgalt isolatsioonimaterjal, vaid ka innovatiivne ehitusmaterjal, mis tagab paljude ehitusprojektide projektsioonilise ja konstruktsioonilise terviklikkuse. Erinevate andmete kohaselt leiutati EPS 1920ndatel Saksamaal. Kuid esimesena maailmas taotles vahtpolüstüreenvormi patenti Warner Gregory 1966. aastal USAs. Tema vahtpolüstüreeni vormi nimetati „vahtvormiks”. Hiljem kaitses Gregory patente mitmes Euroopa riigis.

Alates 1950ndatest on EPSi kasutatud peamiselt soojusisolatsioonimaterjalina, kuid viimase aastakümne jooksul on oluliselt kasvanud EPSi kasutamine uutes valdkondades nii tööstuses kui ka majapidamistes. Üle kolmekümne aasta on EPS-isolatsioonimaterjalid olnud laialdase uurimis- ja arendustöö objektiks. Ka Estplasti tooted on valminud põhjaliku arendustöö tulemusena ning läbivad pidevat kvaliteedikontrolli. Laia kasutusala ehituses katusest nullkorruseni tagab EPSi tootearendus, mille tulemused kinnitavad, et EPS on suhteliselt universaalne.